pl   en
TAIM4DSBD Warsaw 2015, Poland

 

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że w dniach 21-22 kwietnia 2015 r. , w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja NARZĘDZIA, ZASTOSOWANIA I IMPLEMENTACJE METOD WYSZUKIWANIA PODOBIEŃSTW DOKUMENTÓW.  Jej pierwszy dzień wypełnią warsztatowe prezentacje (od 6 do 8) dotyczące Otwartego Systemu Antyplagiatowego (http://osaweb.pl) oraz referaty gości specjalnych. Drugi dzień wypełni sesja naukowa składająca się z 9 trzydziestominutowych referatów (25 min. + 5 min. na dyskusję).

Zachęcamy do zgłaszania prac naukowych, które mogą być przedstawione podczas sesji. Ponieważ konferencja daje ograniczone możliwości prezentacji, wszystkie zgłoszenia prac naukowych i prelekcji będą rozpatrywane konkursowo. Decyzję
o akceptacjach prelekcji będą podejmowane zgodnie z recenzjami poszerzonych streszczeń. Przyjęte prace naukowe  (8 - 12 stron) będą opublikowane w International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.  Każda ze zgłoszonych prac będzie oceniana zgodnie z zasadami przyjętymi przez to czasopismo, zob. https://www.amcs.uz.zgora.pl .
 
Obowiązują podane niżej terminy zgłoszeń:

Wydłużony termin zgłaszania prac naukowych jest podyktowany dbałością o ich jakość 
i długim cyklem wydawniczym.

Sugerujemy zaplanowanie  uczestnictwa tak,  aby przyjazd nastąpił we wtorek, 21 kwietnia, przed 9:00, zaś wyjazd – w środę, 22 kwietnia, po 18:30.
Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN za każdy dzień (400 PLN za dwudniowe uczestnictwo) i obejmuje wyżywienie.
Zainteresowanym zapewniamy – osobno płatny – nocleg w hotelu ”Dobre Miejsce”,
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa (100 PLN - pok. jednoosobowy, 75 PLN –pok. dwuosobowy, ceny liczone od osoby).
Będziemy zaszczyceni Państwa uczestnictwem,


KOMITET ORGANIZACYJNY

Miejsce i data

21-22.04.2015

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Sala 008 w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych
(budynek numer 24)

 
 

Patronat Honorowy

  INSPEKTOR MICHAŁ DOMARADZKI - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

Sponsorzy

 

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji i Fundacja Wsparcia Policjantów

Partnerzy

 

 
 

Patronat Medialny